[PASCAL-C] - Tìm dãy con liên tiếp có tổng lớn nhất.

Thảo luận trong 'Lập trình C++'

 1. concuuu3 [Thành viên mới]

  Cho một dãy (vd : -1, 5, 6, -2, 8, 9, -8, -9). Tìm dãy con liên tiếp có tổng lớn nhất.
  trong ví dụ trên thì dãy đó là 5, 6, -2, 8, 9.
  
  Input là số n và n số nguyên thể hiện n phần tử của dãy
  Output là tôgnr lớn nhất tìm được.
  
  Các phần tử có trị tuyệt đối nhỏ hơn 1 tỉ
  n lớn hớn 0 và nhỏ hơn 1000000 (1 triệu)
  
  Giúp mình với.​

Chia sẻ trang này